top of page

Zasady wysyłki i zwrotów

SPIS TREŚCI:

1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

2. REKLAMACJE I ZWROTY

3. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

1.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

  1. Przesyłka kurierska InPost

  2. Przesyłka kurierska DPD

1.3. Klient otrzyma powiadomienie o wysyłce z linkiem do śledzenia, gdy zamówienie zostanie wysłane.

1.4. Jeżeli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia nie podano krótszego terminu, termin dostawy Produktu do Klienta wynosi:

  1. W przypadku dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – standardowo od 2-5 Dni Roboczych; w przypadku dłuższego terminu potrzebnego na skompletowanie pełnego zamówienia termin do 14 Dni Roboczych, o czym klient zostanie poinformowany.

  2. W przypadku dostawy do pozostałych państw – do 30 Dni Roboczych.

  3. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć wskazanych wyżej terminów. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy płatności Klienta za Zamówienie.

  4. W przypadku Produktów oznaczonych jako Przedsprzedaż lub Pre-Order termin dostawy Produktu rozpocznie biegu od dnia daty premiery Produktu na rynku polskim, która wskazana jest każdorazowo w opisie Produktu oznaczonego jako Przedsprzedaż lub Pre-Order. W przypadku Zamówienia, którego przedmiotem jest kilka Produktów, termin dostawy rozpocznie bieg dopiero, gdy wszystkie spośród zamówionych Produktów ukażą się na rynku polskim zgodnie z przedstawioną Klientowi datą premiery dla każdego z nich.

2. REKLAMACJE I ZWROTY

2.1. Reklamacja lub wymiana może zostać złożona przez Klienta:

  1. pisemnie na adres:

ASPIRA SP. Z O.O. PERFUMERIA SALON FIRMOWY REKLAMACJE

ul. Wojska Polskiego 7

76-200 Słupsk

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@borntobeready.com;

2.4. Zaleca się zawarcie przez Klienta w reklamacji:

(1) numeru zamówienia

(2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) zdjęć dokumentujących wadę Produktu;

(3) żądania wymiany produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

(4) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.

2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

2.6. Klient jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na podany adres.

 

Koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.

3. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wyślij podpisany formularz e-mailem na adres: contact@borntobeready.com lub pisemnie:

ASPIRA SP. Z O.O. PERFUMERIA SALON FIRMOWY REKLAMACJE
ul. Wojska Polskiego 7

76-200 Słupsk
 

Ja, niżej podpisany(a) niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

–    Nr zamówienia

–    Data zawarcia umowy

–    Data odbioru 

–    Produkty, których dotyczy reklamacja / zwrot 

–    Opis sprawy

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Nr rachunku bankowego do zwrotu środków

–    Podpis konsumenta(-ów)

–    Data

bottom of page