top of page

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Icon representing Sustainable Development Goals, which is a global initiative, in which our company is involved in terms of production, education and promotion.

Poprzez nasze ekologiczne inicjatywy, wspieramy
kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju.

2

miliardy

osób

co miesiąc

globalnie

ma okres

7

lat

życia

średni czas spędzony na menstruację

10.000

tamponów

na osobę

używane przez jedną osobę

w życiu

500

milionów

kobiet

 doświadcza ubóstwa menstruacyjnego

Icon representing Good Health and Well-being which is one of the Sustainable Development Goals, a global initiative, in which our company is involved in terms of production, education and promotion.
Icon representing Gender Equality, which is one of the Sustainable Development Goals, a global initiative, in which our company is involved in terms of production, education and promotion.
Icon representing Responsible Consumption and Production, which is one of the Sustainable Development Goals, a global initiative, in which our company is involved in terms of production, education and promotion.

Cel 3+5:

Nasze produkty są korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia, a technologia może pomóc w uczynieniu życia łatwiejszym i bezpieczniejszym. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach upodmiotowienia kobiet, które chcemy promować poprzez naszą działalność biznesową. Poprawa równości płci ogólnie umożliwia osiągnięcie lepszego zdrowia. Zagadnienia zdrowotne kobiet są w niektórych kontekstach niedostatecznie traktowane priorytetowo i niedofinansowane, a promowanie równości płci może prowadzić do korzyści zdrowotnych. Co więcej, matki podejmują ważne decyzje dotyczące zdrowia swoich dzieci, więc ich upodmiotowienie prowadzi do poprawy wyników zdrowotnych dzieci. Ogólnie rzecz biorąc, technologie i innowacje uwzględniające problematykę płci mogą zniwelować różnice płci i wzmocnić pozytywne synergie między innymi celami zrównoważonego rozwoju.

Cel 3+12:  

Nasz partner produkcyjny znajduje się w Europie i jest uznawany za lidera w swojej branży. Wyżej wymieniona firma partnerska uwzględnia w procesach produkcyjnych czynniki środowiskowe, co oznacza ochronę środowiska, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom, zachowanie wysokich standardów BHP pracowników oraz wypełnianie innych obowiązków wynikających z działalności organizacji. Nasz produkt będzie spełniał normy jakości wynikające z przepisów: ISO 9001:2015 w następujących obszarach:

 

- zakup surowców,

- produkcja i planowanie,

- rozwój produktów i procesów,

- kontrola i wykrywanie uszkodzeń wyrobów gotowych,

- administracja i realizacja zamówień,

- logistyka i dostawy


Zrównoważona produkcja jest silnie powiązana ze zdrowiem w perspektywie długoterminowej; zależność celów zdrowotnych od zrównoważonych działań jest silnie uznana w nowym paradygmacie zdrowia planety.

bottom of page